Giới thiệu

Sagri, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH – một thành viên, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, chuyên sản xuất kinh doanh những lĩnh vực phức hợp về nông – lâm – thủy – hải sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Chúng tôi bao gồm 20 công ty thành viên và có lịch sử hơn 26  năm thành lập, chúng tôi đã, đang và sẽ xây dựng cho mình một Sagri vững chắc trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Sản phẩm nổi bậtXem chi tiết